จูน

เปรมยุดา พึ่งคำ

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic


Video Review

MENOKIN (3 Seconds Quick Bubble Mask)


MENOKIN (3 Seconds Quick Bubble Mask) Seconds Quick Bubble Mask 30 วินาที ไม่ ต้องใช้แผ่นมาส์กและรอ 20 นาที! Menokin’s 30 Seconds QuickBubbleMask เป็นแนวคิดใหม่ในมาสก์ แผ่น ที่บรรจุไมโครบับเบิลแคปซูลที่จะก่อตัวเป็นแผ่นมาสก์ใน 30 วินาทีเพื่อให้เอสเซ้นส์คงอยู่บนผิว

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >

MENOKIN (3 Seconds Quick Bubble Mask)


MENOKIN (3 Seconds Quick Bubble Mask) Seconds Quick Bubble Mask 30 วินาที ไม่ ต้องใช้แผ่นมาส์กและรอ 20 นาที! Menokin’s 30 Seconds QuickBubbleMask เป็นแนวคิดใหม่ในมาสก์ แผ่น ที่บรรจุไมโครบับเบิลแคปซูลที่จะก่อตัวเป็นแผ่นมาสก์ใน 30 วินาทีเพื่อให้เอสเซ้นส์คงอยู่บนผิว
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >


สินค้าที่อินฟูเอนเซอร์ รีวิว